หน้าหลัก   |   บริการของเรา   |  ทำความรู้จักกับคุณหมอประจำคลีนิค   |   หลักง่ายๆแบบ ฟัน ฟัน  |   รูปภาพคลีนิค  |   ติดต่อเรา                         Eng   |   Japanese

 
                   
 Category  Treatment   Unit  Rate (THB)   
 X-Ray   
 1.1. X-Ray Periapical  per Film  150  
   1.2. X-Ray Bitewing  per Film  150   
   1.3. X-Ray OPG or Lateral Ceph    500  
         
 Operative and Esthetic Dentistry  
   2.1. Temporary Filling (No or Prolonged Definite Treatment)    300  
   2.2. Amalgam Filling  per 1 Surface  600  
          Additional Surfaces  per +1 Surface  +400  
   2.3. Composite Resin Filling  per 1 Surface  600  
          Additional Surfaces  per +1 Surface  +400  
   2.4. Glass Ionomer Filling  per 1 Surface   600  
          Additional Surfaces  per +1 Surface  +400  
   2.5. Diastema Closure  per 1 Space  1,800 - 3,000  
   2.6. Composite Veneer (Direct Technique)    1,500  
   2.7. Composite Veneer (Indirect Technique)    3,000  
   2.8. Porcelain Veneer    9,000  
   2.9. Home Bleaching (Tray with 2 Syringes)    3,700  
   2.10. Home Bleaching (Tray with 4 Syringes)    4,500  
   2.11. Home Bleaching (Tray with 8 Syringes)    6,000  
   2.12. Home Bleaching (Addional Syringe)  Per 1 Additional Syringe  500  
         
 Prophylaxis and Tooth Desensitizing  
   3.1. Scaling Full Mouth, Polishing (Mild Calculus with No Stained)    800  
   3.2. Scaling Full Mouth, Polishing (Moderate Calculus and Stained)    900-1,000  
   3.3. Scaling Full Mouth, Polishing (Heavy Calculus and Stained)    1,100-1,300  
   3.4. Topical Fluoride Application    400  
   3.5. Desensitizing Agent Application  per Tooth  300  
         
 Periodontics  
   4.1. Periodontal Treatment (Root Planning)  per Quadrant  1,000-1,500  
   4.2. Root planning  per Tooth  200-300  
         
 Oral and Maxillofacial Surgery  
   5.1. Simple Extraction    500-800  
   5.2. Extraction with Tooth Cutting    1,000-1,500  
   5.3. Soft Tissue Impaction    1,000-1,500  
   5.4. Partial Impaction    2,500-3,000  
   5.5. Complete Impaction    4,500-5,000  
         
 Endodontics  
   6.1. Emergency Pulpal Removal    500-800  
   6.2. Root Canal Treatment Anterior Teeth  per 1 Canal  3,000  
   6.3. Root Canal Treatment Premolar (1 canal)  per 1 Canal  3,500  
   6.4. Root Canal Treatment Premolar (2 canals)  per 2 Canals  3,500-4,500  
   6.5. Root Canal Treatment Premolar (3 canals)  per 3 Canals  6,000  
   6.6. Root Canal Treatment Premolar (4 canals)  per 4 Canals  7,000  
         
 Prosthodontics  
   7.1. Non-precious PFM Crown    7,000  
   7.2. Palladium PFM Crown    9,000  
   7.3. Semi-precious PFM Crown    10,500  
   7.4. High-precious PFM Crown    14,000  
   7.5. Non-precious Full Metal Crown    7,000  
   7.6. Palladium PFM Crown    9,000  
   7.7. Semi-precious Full Metal Crown    10,500  
   7.8. High-precious Full Metal Crown    14,000  
   7.9. All Ceramics (Empress) Crown    12,000  
   7.10. All Ceramics (Ceramic Coping with Porcelain Facing)    13,000  
   7.11. Pre-fabricated Post with Core Build Up    3,000  
   7.12. Non-precious Cast Post and Core    3,000  
   7.13. Post and Core Removal Charge    1,500  
   7.14. Acrylic Removal Partial Denture ( 1st tooth )    1,500  
            Additional Tooth  per 1 Tooth  +400  
            Additional Clasp    +300  
   7.15. Metal Frame Removable Partial Denture ( 1st tooth )    5,000  
            Additional Tooth  per 1 Tooth  +400  
   7.16. Removable Bridge    3,500  
   7.17. Full Denture 1 Arch (Acrylic Base)    7,000-10,000  
         
 Occlusion  
   8.1. Occlusal Splint (Soft Type)    2,500  
   8.2. Occlusal Splint (Hard Type)    4,000  
         
 Pediatric dentistry  
   9.1. Prophylaxis (Polishing with Rubber Cup)    300  
   9.2. Topical Fluoride (with Tooth Polishing)    600  
   9.3. Sealant (Primary Teeth)    400  
   9.4. Sealant (Permanent Teeth)    500  
   9.5. Scaling (Calculus Removal)    400  
   9.6. Scaling (Calculus and Stained Removal)    500  
   9.7. Temporary Filling, ART with GI Filling    300  
   9.8. Amalgam Filling    500  
          Additional Surfaces    300  
   9.9. Composite Resin/ GI Filling    500  
          Additional Surfaces    300  
   9.10. Extraction (Primary Teeth- Easy Removal)    250  
   9.11. Extraction (Primary Teeth)    400-500  
   9.12. Pulpotomy    1,200-1,500  
   9.13. Pulpectomy (Anterior Teeth)    1,200-1,500  
   9.14. Pulpectomy (Posterior Teeth)    1,500-2,000  
         
 Orthodontics  
   10.1. Exam/ Consultation    Free of Charge  
   10.2. Impression Taking and Treatment Plan    1,000  
   10.3. Interceptive Orthodontic Appliance    5,000  
   10.4. Fixed Appliance (Total)    38,000  
           First visit    3,000-5,000  
           Adjustment (Flexible)  per Visit  3,000-5,000  
         
 Dental Implant  
   11.1. Study Model/ Examination/ Consultation    600  
   11.2. Diagnostic Wax Up / Tooth    600  
   11.3. Implant and Fixture / 1 Tooth (Prosthesis Included)    50,000-75,000  
   11.4. Stent Clear Acrylic Resin / 1 Tooth    800  
   11.5. Sinus Lift    10,000-15,000  
   11.6. Ridge Augmentation    6,000  
   11.7. Ridge Augmentation with Ramus Bone Graft    10,000  


หมายเหตุ ราคาแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงข้องมูลอ้างอิง ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ผู้ดูแล โดยมากจะอ้างอิงจากปริมาณและความยากง่ายของงาน
 
 Copyright © 2012 DentalwithCare.com. All rights reserved.       

Dental with Care, We care for your dental
Nara Place, Narathiwas Soi 24, Yannawa, Bangkok 10210
For reservations or enquiries, please call: 02-674-4979 Fax: 02-674-4979
e-mail:
info@dentalwithcare.com
 
 
Current Pageid = 3