หน้าหลัก  |    บริการของเรา    |    ทำความรู้จักกับคุณหมอประจำคลีนิค    |   หลักง่ายๆแบบ ฟัน ฟัน   |  รูปภาพคลีนิค  |   ติดต่อเรา                              Eng | Japanese


  ทพญ. วชิรี คิมหสวัสดิ์
- ปริญญาตรี: ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักวิจัย: ทุนวิจัย รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น คณะทันตแพทย์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท: ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภาษา: ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น


Wachiree Kimhasawad, D.D.S.
- Bachelor Degree: Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 
  (Second class honors), Thailand
- Research Background: Monbukagakusho (MEXT) scholarship recipient,
  granted by Japanese Ministry of Education 2002, Faculty of Dentistry,
  Osaka University, Japan
- Master Degree: Department of Pediatric Dentistry (Dental for kids),
  Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
- Residency Training Program: Department of Pediatric Dentistry
  (Dental for kids),
  Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
- Language Proficiency: Thai, English, Japanese

     
        ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร 
- ปริญญาตรี: ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ภาษา: ไทย อังกฤษ

เข้าตรวจทุกวันพุธ 16.00-20.00 น. (จัดฟัน)

Buntoon Chotiwannaporn, D.D.S. 
- Bachelor degree: Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
- Master degree: Department of Orthodontics, Chulalongkorn University
- High graduation course: Department of Orthodontics,
  Chulalongkorn University 
- Language Proficiency: Thai, English
     
    ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์
- ปริญญาตรี: ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา (ด้านโรคเหงือก)
- ภาษา: ไทย อังกฤษ

Wittawin Dechosin, D.D.S.
- Bachelor Degree: Faculty of Dentistry,
  Chulalongkorn University
- Residency program training: Department of Periodontic, 
  Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
- Language Proficiency: Thai, English
 
   
    ทพญ. เสาวลักษณ์ คูศรีเทพประทาน
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (D.D.S) มหาวิทยาลัย มหิดล
- หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  (Residency Training Program in Prosthodontics)
  มหาวิทยาลัยมหิดล

Saowarak Koosritheppratan, D.D.S.
- Bachelor Degree: Faculty of Dentistry, Mahidol University
- Residency Program Training: Department of Prosthodontics,
  Faculty of Dentistry, Mahidol University
 
   
    ทพ. ธนพงศ์ จงสันติธรรม
- ปริญญาตรี: ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภาษา: ไทย อังกฤษ

Thanapong Chongsantitam, D.D.S.
- Bachelor Degree: Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
- Language Proficiency: Thai, English
     
     
 
 Copyright © 2012 DentalwithCare.com. All rights reserved.       

Dental with Care, We care for your dental
Nara Place, Narathiwas Soi 24, Yannawa, Bangkok 10210
For reservations or enquiries, please call: 02-674-4979 or 081-660-3808 Fax: 02-674-4979
e-mail:
info@dentalwithcare.com
 
 
Current Pageid = 2