หน้าหลัก   |   บริการของเรา   |  ทำความรู้จักกับคุณหมอประจำคลีนิค   |   หลักง่ายๆแบบ ฟัน ฟัน  |  รูปภาพคลีนิค   |   ติดต่อเรา                                      

 
                
หลักการดูแลสุขภาพฟัน และพฤติกรรมของเด็กแต่ละวัย


หลักการเอาใจใส่สุขภาพปากและฟันของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย ด้วยการอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของเด็ก ก็จะช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องควบคุมประเภทอาหาร หรือขนมหวาน (ในที่นี้มองเป็นปุ๋ยเสริมสร้างกล้าไม้ให้เติบโตแข็งแรง) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประโยชน์ แม้เสี่ยงต่อการฟันผุ แต่มีสารอาหารบางตัวที่เป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก

จะเห็นได้ว่าการดูแลและเอาใจใส่สุขภาพปากและฟันของลูกน้อยตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ที่จะทานอาหารหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และปรับพฤติกรรมการทำความสะอาดฟัน (การกำจัดวัชพืช) จะช่วยส่งผลให้การดูแลรักษาสุขภาพฟันทำได้ง่าย และส่งผลดีต่อการรักษาแบบยั่งยืนได้

แผนภาพข้างล่างนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมคร่าวๆ และวิธีการปรับการดูแลรักษาสุขภาพฟันของเด็กๆ ตามสภาพอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ ย่อมทำให้โอกาสมีฟันผุของลูกน้อยลดลงอย่างแน่นอน 

แผนภาพข้างต้น เขียนมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำความเข้าใจ พฤติกรรมเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างฟัน และการดูแลรักษา  


 
 Copyright © 2012 DentalwithCare.com. All rights reserved.       

Dental with Care, We care for your dental
Nara Place, Narathiwas Soi 24, Yannawa, Bangkok 10210
For reservations or enquiries, please call: 02-674-4979 or 081-660-3808 Fax: 02-674-4979
e-mail:
info@dentalwithcare.com
 
 
Current Pageid = 5